André Mabande

Vem

Hanterar, förvaltar och skapar innehåll på nätet, informationsarkitekt med naturvetarhjärta.

Analysintresserad användbarhetsfantast fokuserad på tillgänglighet.

Skriver, musicerar och läser.

André i oskärpa.

Övrigt

Pågående, vilande och avslutade sidoprojekt:

Jag finns även på: