Arkiv per månad: november 2011

Den eviga frågan om vinsten

Apoteksreform, skolor och äldreomsorg är bara tre exempel, men det finns inte några problem att hitta fler. Det gäller förändringar i det som tidigare var gemensamt ägt och kontrollerat (åtminstone i teorin) som nu är allt mer överflyttat i privat ägo och regi med motiveringar enligt tankefiguren 1: valfrihet ökar konkurrens 2: konkurrens ökar effektivisering […]