Dark patterns – att skapa fållor för dig

Tidigare har jag skrivit om antiaktionsdesign1, d.v.s. att bygga någonting där fokus ligger på att förhindra att användaren genomför en handling snarare än att underlätta handlingen.

Vidare läsning via tips och sökningar öppnade världen mot det till viss del överlappande området dark patterns2 – illvilliga designmönster där syftet, vare sig det gäller förifyllda alternativ eller ett överflöd av information, är att utnyttja psykologiska mekanismer till användarnas nackdel. Helt enkelt antiaktionsdesign för att förhindra att användaren gör det val som är bäst för hen.

Det finns redan mycket skrivet om dark patterns, men jag tror ändå det går att bidra till ökat medvetande om dem, både för mig själv och andra, så här nedan kommer jag av och till publicera mer om området, samt exempel på användning av mer eller mindre uppenbara dark patterns.

Jag ska försöka hålla mig ifrån att tala enbart till de redan insatta.
___

1 Inteaktionsdesign?, skrivet 2013

2 Dark Patterns: fighting user deception worldwide, darkpatterns.org