Arkiv per månad: december 2011

Ett stilla förslag

Hej, kära tidningar! Jag har hört att ni har ett problem. Ni får tydligen inte in tillräckligt med pengar på webbupplagor. Okej, ni har (minst) ett problem till: era ledarsidor ifrågasätts av mer eller mindre rationella  personer av annan åsikt som inte tror på de slutsatser som där dras. Det första av problemen är relativt […]

Är du nätvarande eller en nätvara?

Den scen vi agerar på är fantastisk. Aldrig förr har så många haft så stora möjligheter att utbyta information och skapa – tillsammans eller för  sig själva. Samtidigt är det en scen som blir allt mer regisserad, där både skådespelare och publik får strängare förhållningsorder för sitt agerande1. Magnihasa skriver2: Det sägs ju oftare än […]

Nu har vi ingen anledning att vara upprörda längre (väl?)

Så, Carema gick ut med att de nu ska betala skatt i Sverige istället för att dra allt till Jersey. Ungefär två månader tog det för styrelsen att komma fram till det beslutet. En frivillig åtgärd som de kommit fram till efter att ha insett  att utförsel av allmänna medel ur landet ”inte är lämpligt […]

Ett samtal om barnaga

Jag råkade på en bekant häromdagen och vi bestämde oss för att ta en fika. Under pratstunden kom vi in på att över 30 år sedan aga förbjöds så ökar den igen. Vi var helt överens om att det är hemskt, men inte helt överens om vad som ska göras för att komma åt problemet […]