Den eviga frågan om vinsten

Apoteksreform, skolor och äldreomsorg är bara tre exempel, men det finns inte några problem att hitta fler.

Det gäller förändringar i det som tidigare var gemensamt ägt och kontrollerat (åtminstone i teorin) som nu är allt mer överflyttat i privat ägo och regi med motiveringar enligt tankefiguren

1: valfrihet ökar konkurrens
2: konkurrens ökar effektivisering
3: effektivisering ger vinst
4: vid ifrågasättande: GOTO 1

och visst, det ser ju nästan ut att vara en fullt fungerande formel och rad 3 är säkert inga problem i en ideal situation, men icke-ideala situationer finns det dock gott om1.

Men det jag undrat länge, utan att nån gång fått besvarat, är:

Vad är det inbyggda hindret som orsakar att stat och kommun inte kan göra ett lika effektivt jobb som en privat firma och till samma kostnad?

Märk väl att jag inte ifrågasätter det rimliga i att köpa in tjänster för  unika eller sällan återkommande företeelser. Det är ju inte riktigt försvarbart att exempelvis ha en egen byggfirma med ett dussintal heltidsanställda om kommunen bara använder den en gång vart tionde år. Jag ifrågasätter inte heller att en verksamhet går med vinst.

Det jag ifrågasätter är antagandet att en privat aktör alltid är effektivare än en stat, kommun, etc. För det verkar märkligt att verksamhetens ägarform skulle påverka effektiviseringsmöjligheterna så mycket att:

  1. ett privat bolag skulle kunna göra exakt samma jobb,
  2. där de anställda får (åtminstone) lika mycket betalt
  3. och med så stora marginaler mellan intäkt och utgift

att resultatet blir att

  1. kostnaden för kommunen antingen minskar eller förblir densamma,
  2. samt att det är möjligt att ta ut vinst i bolaget.

Hittills har jag inte fått något svar som visar varför antagandet skulle stämma. Det enda som dykt upp är snarare bevis för att det är ogrundat då det i praktiken dels inte utförts forskning som bekräftat tesen2 och dels visat sig dyrare för de kommuner som lagt ut exempelvis sin äldrevård på entreprenad3.

Så, en helt ärlig fråga: finns det någon samhällelig vinst i att lägga ut eller sälja av allmännyttig verksamhet till privata bolag?

_______________________

1 Exempelvis fallet med Carema, som givit riktlinjer om att blöjorna ska vägas innan de byts för att inte ”slösa”, samtidigt som de använder de sparade pengarna för att ge bonusar till cheferna.

2Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?” utgiven av tankesmedjan Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).

3 Intervju med en av forskarna/författarna bakom SNS-rapporten finns hos Dagens Arena.

Comments are disabled for this post