Ett stilla förslag

Hej, kära tidningar! Jag har hört att ni har ett problem. Ni får tydligen inte in tillräckligt med pengar på webbupplagor. Okej, ni har (minst) ett problem till: era ledarsidor ifrågasätts av mer eller mindre rationella  personer av annan åsikt som inte tror på de slutsatser som där dras.

Det första av problemen är relativt nytt och förmodligen till stor del orsakat av att ni underminerat er själva genom att lägga ut allt ni producerar, medan det andra är relativt urgammalt och förmodligen orsakat av att, dude, ni är kassa på att redovisa källor1.

Eftersom jag ju är en snäll och trevlig person (och ödmjuk, goddämnit) kommer här en kork att stoppa i ett av hålen i det monetära sållet, en kork som dessutom är i form av ett tips på dellösning av det senare problemet:

Sätt upp en betalvägg för referenser / källor till ledare samt debatt- och opinionsartiklar.

Helt enkelt en tjänst för att få tillgång till relevant och eftertraktat extramaterial som annars sällan brukar presenteras.

En avgift på 10 kr per månad för tillgång till det faktamaterial som ligger till grund för antaganden, påståenden och slutsatser skulle täcka kostnaden både för utveckling av system och de löpande kostnaderna för att  underhålla det2. Kanske även räcker till en bonus till de skribenter som levererar en rejäl grund för sina texter också.

Det skulle vara ett lyft för både tidningens anseende och kommentarsfält, för en ledarsida som vågar visa sina referenser och även kan snida ett hållbart resonemang kring dem blir ju oantastlig, och alla som rasar bland kommentarerna kan enkelt mötas med en referens3.

För ni har väl inga problem med att leverera underlaget för vad ni säger?

_______

1 Även kassa på att leta reda på källor. Det är minst en gång som jag  (ocreddat) bidragit med eftersökt fakta genom länk till skribentens egen tidning.

2 Förutsatt en webbyrå som inte skinnar er, nån i webredaktionen som kan lära sig systemet, samt att i alla fall ett par procent av era besökare är såpass engagerade i det som skrivs att de vill kolla upp fakta.

3 …och de som inte accepterar att referenser ges är nog inte riktigt värda att ta på allvar då de beter sig som troll.

Comments are disabled for this post