Är du nätvarande eller en nätvara?

Den scen vi agerar på är fantastisk. Aldrig förr har så många haft så stora möjligheter att utbyta information och skapa – tillsammans eller för  sig själva. Samtidigt är det en scen som blir allt mer regisserad, där både skådespelare och publik får strängare förhållningsorder för sitt agerande1.

Magnihasa skriver2:

Det sägs ju oftare än inte att internet är en av de öppnaste arenor som någonsin skapats, Vilket förvisso är sant, men det finns ändå ett stort antal som aldrig kommit över ”jag kan söka efter saker på google”-stadiet – eller ens uppnått det. Som ser internet som en slags förlängning av teveapparaten, och behandlar det som en sådan.

Hur initiera dessa i en samhällsdebatt de inte ens känner till att de kan delta i?

Hur ska vi som är nätvarande hjälpa den som främst är en nätvara?

_____________

1Din framtida nätupplevelse: Locked in syndrome?

2 I inlägget ”Tre aspekter av pseudonymiteten

 

Comments are disabled for this post