Varför tar vi inte X och gör Y?

Vaccination är ett kärt debattämne. Vissa är för, andra är emot, de flesta är endera i varierande grad.

Som genom försynens omsorg inträffade två närapå motsatta händelser samtidigt:

1. Svenska Dagbladet drog igång en granskning av massvaccineringen mot ”svininfluensan” H1N1 med vinklingen att den orsakade mer skada än nytta, samt att det är slöseri med skattepengar att ha avtal med vaccinleverantörer1.

2. Ett mässlingutbrott i Järna, antivaccinationsideologerna antropo­sofernas starka fäste här i landet2.

Mässlingutbrottet visar med önskvärd tydlighet att den rekommenderade vaccinationen ofta är att föredra, samtidigt som SvD:s artikelserie visar med viss tydlighet att det är dyrt att köpa in lager av läkemedel som kanske inte kommer till användning. Vaccinet som köptes in kostade i runda slängar 1,3 miljarder (inklusive GSK:s vinstmarginal) för 18 miljoner doser (med en ”totalkostnad” på 5,3 miljarder för samhället)3.

En smått relaterad detalj

Smittskyddsinstitutet har en avancerad labbverksamhet, vars verksamhet i runda slängar kostar 340 miljoner per år (varav staten skjuter till med omkring 60%).4

En ej relaterad händelse

AstraZeneca meddelade att de lägger ned sin verksamhet i Södertälje.5 Över 1 200 kemister, biomedicinare, molekylärbiologer o.s.v. förlorar jobbet och det finns viss risk att många av dem lämnar landet. Vi riskerar en rejäl brain drain, eller åtminstone att högkvalificerad forskningspersonal får ta jobb som inte relaterar till deras specifika kompetenser.

Syntes

Vad sägs – istället för att köpa in vaccinet från företag med en hägrande kvartalsrapport kan vi fixa en statlig vaccintillverkning?6

Sålla fram de bästa forskarna och den bästa labbpersonalen från ex-Astra­Zeneca-­gänget och bygg ett forskningscentrum med läkemedels­framställning (i samarbete med Läkemedelsverket, SMI och Karolinska Institutet). Visst att AZ Södertälje främst varit inriktat på neuroforskning, men en hel del av de anställda har garanterat virologisk expertis (och det är ju f.ö. inte bara virus som påverkar folkhälsan, utan även en del neurodegenerativa syndrom och sjukdomar).

Eller blir det ”statligt överförmynderi” då?

_____

1 Sverige förbereder ny massvaccinering, SvD.se

2 Fler fall av mässling i Järna, DN.se

3  ”Läkarna måste inse att detta är politik och affärer”, SvD.se

4 Årsredovisning 2010, Smittskyddsinstitutet (med caveat att jag kan ha läst på fel rad – jag är tänkare, inte ekonom)

5 Uppemot 1.200 jobb bort i Södertälje, DN.se

6 Tweet, 2012-02-17

Comments are disabled for this post