Arkiv för nyckelord: lösningar

Framtidsvisioner

Lösningen kom: 1) Yay, robotar! 2) Vem ska laga dem? 3) GOTO 1 Problem.

Varför tar vi inte X och gör Y?

Vaccination är ett kärt debattämne. Vissa är för, andra är emot, de flesta är endera i varierande grad. Som genom försynens omsorg inträffade två närapå motsatta händelser samtidigt: 1. Svenska Dagbladet drog igång en granskning av massvaccineringen mot ”svininfluensan” H1N1 med vinklingen att den orsakade mer skada än nytta, samt att det är slöseri med […]