Din framtida nätupplevelse: Locked in syndrome?

Det spelar ingen roll hur fritt internet är så länge som företag kan styra vilket innehåll du får tillgång till via de de apparater de tillverkar och du använder.

Jag har på annan plats skrivit om filterbubblorna1, de små ekokammare  som orsakas dels av en algoritmbaserad ”personaliseringshjälp” (som Googles sökmotor och Facebooks edge rank) och dels av egna mer eller mindre aktiva socialiseringsval (som att umgås i homosociala grupper).

 Ett problem som än inte är lika uppmärksammat eller utspritt (hittills?) är möjligheten för de som tillverkar dels våra datorer, surfplattor, smartphones etc och dels skapar browsers att påverka våra nätvanor genom att helt enkelt designa för den användning de anser är gynnsammast.

Ett exempel är Amazon, som i sina nya Kindle-modeller kommer använda den egenutvecklade browsern Silk2. Silk är optimerad för att visa siter som ligger i Amazons molnservice och för ett företag som vet att varje bråkdel av en millisekunds fördröjning orsakar miljonbortfall i oavslutade köp3 är det ett magnifikt sätt att premiera sina tjänster framför andras.

Om Amazons drag visar sig slå väl ut kommer troligtvis både Apple och Google hänga på och omoptimera Safari respektive Chrome till att framför allt serva material i det egna molnet, för även de har erfarenhet av att minimala laddningstidsförlängningar kan orsaka en stor trafikminskning.4

Efter dem? Inte helt osannolikt att Facebook går med i klubben – om de inte redan är där. Rykten om uppköp av RockMelthar cirkulerat sen browsern lanserades5, men oavsett hur det går med det så känns inte en facebookkontrollerad browser som en otrolig tanke.

Kombinera sedan browsers och hårdvara med egna operativsystem som även de jobbar bäst mot respektive moln så blir inlåsningen till leverantören det bekvämare alternativet. Det går ju så mycket snabbare.

Så, min första uttryckta tanke när jag läste om Silk var helt enkelt:

It doesn’t matter how free the Internet is as long as companies can restrict your access to it via the devices they build and you use.6

Kommer vi sitta med modemtider på det ”fria” nätet medan vi har direktåtkomst till det som ligger hos ett fåtal stora leverantörers moln?

Förhoppningsvis inte. Men tanken är ändå oroande.

________________

Tillägg

Inlåsningen kan gå snabbare än anat om lagar som SOPA7 klubbas igenom i U.S.A., för om du inte får ladda upp konst och underhållning som privatperson blir du låst till de mellanhänder som får det.

________________

1 Ingen Kommentar – Skapar du en vadderad bubbla åt dina besökare?

2 Read Write Web – The implications of of Amazon’s Silk web browser

3 High Scalability – Latency is Everywhere and it Costs You Sales – How to Crush it

4 Greg Linden – Marissa Mayer at Web 2.0

5 Enkel Googlesökning på ”Faceboo aquires RockMelt

6 Skrivet på Twitter och översatt till svenska i ingressen till den här texten. Som ni ser har den engelska lite mer schvung i sig.

7 The Stop Online Piracy Act (SOPA), H.R.3261

Comments are disabled for this post