Till Sofia Arkelstens försvar

1. Hashtaggen på Twitter lever fortfarande. Det skrivs fortfarande många krönikor och vår statsminister har gått ut och dementerat.2 Men det finns bara ett problem. Citatet alla utgår från lyder:

Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.3

Det är vad de säger och jag kan inte annat än att hålla med.

Intet i citatet säger ju att det var Moderaterna som drev kampen för  allmän rösträtt, var emot apartheid, eller höjde sin lans för jämställdheten, mot diskrimineringen och för rättsstaten. Det som sägs är att rättviseperspektivet varit ständigt närvarande när Moderaterna (och tidigare inkarnationer) fört sin politik.

Utan Moderaternas / Högerpartiets / Allmänna valmansförbundets (och allt vad de nu kallat sig) hårdnackade ovilja att låta samhället förändras och låta fler få del av den gemensamma rikedomen hade det helt enkelt inte funnits en lika stark drivkraft hos oppositionen. För en motståndare som håller med och säger att lika röst för varje vuxen och lika lön för lika arbete är bra idéer engagerar inte mas(s)orna lika mycket som någon som nästan (m)aniskt vägrar gå med på ens de mest själ(v)klara förslag om allas lika värde.

Så, tack Högerpartiet (m.fl.), om ni hade varit lite mindre protektionistiska om att hålla era privilegier för er själva hade vi nog aldrig fått det så bra som vi hade. Ni hade kunnat gjuta olja på vågorna och sinka utvecklingen med decennier (ja, sinka den mer än ni lyckades med). Men det skulle vara trevligt om ni Nya Moderater kunde komma med i matchen lite nu dock, för vare sig jämställdheten4 eller rättsstaten5 verkar stå så högt i kurs.

Men det värsta är nog ändå att era tidigare motståndare börjat anpassa sig efter er.6

_______________

1 #stuffmoderaternadid

2 Eller ja… En väldigt försiktig dementi, men ändock.

3 Moderaternas idéprogram, Ansvar för hela Sverige, antaget under årsstämman 2011.

4 Det att kvinnor verkar saknas i utrikespolitiken bl.a.

5 En moderat justitieminister som hyser förakt för den grundläggande premissen att en ska betraktas som oskyldig fram till saken är prövad i domstol, exempelvis.

6 Genom att ge skattefinansierade bidrag till höginkomsttagare t.ex..

Comments are disabled for this post