Kan du backa? Lite till… Liiite till.

Tre korta tankar kring avståndstagande:

1. Hindret

Om någon vill inleda en dialog med någon som är arg och misskött sig i affekt – är det vettigt att då först kräva att de ska gå ut med ett avståndstagande?1

Risken är nog ganska hög att de i så fall kommer mötas av samma inställning som George W Bush – ”Om du inte är med oss är du mot oss”2 –  vilket inte gynnar vare sig en dialog eller den misshagligas förståelse för varför andra sätt att få respons är att föredra.

Vill du markera att det nån gör inte är okej och bara göra det är det helt upp till dig.

2. Kollektiviseringen

Ryggmärgsreflexen att kräva eller ta avstånd är förståelig, men lyckas ofta inte med mer än att klumpa samman de som inte hade med saken att göra i samma grupp som den förövare som avståndstagandet riktas mot.

Ett exempel är mordet på Engla Juncosa Höglund där lastbilschaufförerna såg sig tvungna att ta avstånd eftersom gärningsmannen, Per-Anders Eklund, jobbade som just lastbilschaffis3.

Varför en kår bestående av bortåt 130 000 personer4 skulle se sig tvungna att ta avstånd för vad en av dem, helt utanför sin yrkesroll, gjort känns märkligt. För även om det naturligtvis finns en viss truckergemenskap är den knappast så stark att alla kan gå i god för varandra.

3. Nyttan

Störst effekt av ett avståndstagande är ju när de inblandade är emotionellt nära, när det finns starka sympatier dem emellan. Om det sedan ger en bra eller dålig effekt beror av hur det genomförs.

Ett avståndstagande mellan parter som sen innan inte har mycket, om något, gemensamt, är meningslöst. Visst, för åskådarna kan ett avståndstagande vara en bra positionering, men  det förutsätter att samma åskådare ser en närhet som måste ifrågasättas.

Finns inte den närheten är det nog åskådarna som behöver distansera sig lite från sina antaganden.

___

1 Megafonen och Pantrarna spär på motsättningar, SvD Ledarbloggen, 2013-06-03 (via Unvis.it)

2 President Welcomes President Chirac to White House, White House Archives, 2001-11-06

3 Lastbilschaufförer hedrade Engla, SvD 2008-04-18

4 Så rekryteras kvinnliga chaufförer i USA, Transportarbetaren, 2012-08-24

Comments are disabled for this post