’splaining teh omoralisk ”anti-gay-lagar”

Eller: ”Varför media rapporterar helt fel.”

I och med vinter-OS blev Rysslands s.k. anti-gay-lag1 rapporterad stort och vitt och brett och det är som sig bör.

Problemet är bara att rapporteringen strikt utgår från lagens formulering om att den förbjuder ”homosexuell propaganda” istället för att se vad den faktiskt riktar sig mot, vad som är lagstiftarens intention och vad som är lagutövarens praxis, för det är knappast så att trans-, bi- eller queerpersoner är fredade.

Intentionen

Lagstiftaren vill få bort ”homosexuell propaganda riktad mot barn” eftersom den hotar ”familj, moderskap och barndom i den traditionella av förfäderna nedärvda meningen, som över generationer kontinuerligt varit grundvalen för bevarandet av den Ryska Federationens multinationella folk och deras utveckling, vilka därför kräver speciella statliga skydd”.

Satt i sitt Blut und Boden-sammanhang är lagens ”homosexuell” alltså inte en definition av vad någon är, utan av vad någon inte är2 – lagens ”homosexuell” är en normbrytare, mer specifikt en icke-heterosexuell cisperson och enligt den logiken är alla som inte ses som cis och hetero alltså ”homosexuella”.

Att rakt av köpa den definitionen i sin rapportering är inte bara dålig journalistik utan även – framför allt – att blunda för de utsatta.

Propagandan då? Tja, enligt några av de åtal som väckts är ”propaganda” allt från att säga att det är okej att vara queer när ungdomar frågar till att citera någon som säger att han är okej och är gay.3, 4

 Praxisen

Well, som ni borde veta vid det här laget är Rysslands ”anti-gay-lag” väldigt användbar för att låta diverse anti-HBTQ-grupperingar härja fritt, men bara som en påminnelse om ett fåtal av de saker som hänt i lagens kölvatten har transsexuella drivits i döden5, bi- och homosexuella torterats, och queera i allmänhet har trakasserats i allmänhet.

För att framföra ”propaganda” behöver du enligt mångas synsätt helt enkelt bara inte hålla dig ur allmänhetens åsyn om du på något sätt kan uppfattas som icke-cishetero.

Syns du så propagerar du. Och rättsväsendet lägger inte fingrarna emellan när ”traditionsbevarare” tar lagen i egna händer.

Konsekvensen

En rapportering utifrån lagstiftarens perspektiv är fördummande. Den lär oss att den mängd sexualiteter, identiteter och kroppar som ryms inom QTBH-paraplyet är en och samma sexuella läggning: homosexualitet.

Den presenterar och bekräftar en lika svartvit världbild som de ryska lagstiftarnas. Något som förändrar vår syn på QTBH-personer, ger oss generaliseringar istället för att nyansera.

Den cementerar stereotyper.

Det är en farlig väg att gå.

För glöm inte att det även i Sverige finns en lagmässigt förenklande syn där den minoritetsskyddande lagen om hets mot folkgrupp tar upp bl.a. sexualitet, men inte trans* eller queer och den straffskärpningsregel om hatbrott som finns i brottsbalken i och för sig nämner ”annan liknande omständighet” som försvårande6, men det tas sällan upp.7

Det är ingenting som behöver förstärkning av en oförstående, förment ”objektiv” rapportering.
___

Tack till Transfeminazgul @ twitter för länktips m.m. (men om det är något dåligt i ovanstående text är det inte hennes fel).
___

1 Diskussionen gäller även den ugandiska Anti-homosexuality Act och liknande, här håller jag mig bara till en av lagarna för att folk brukar ha svårt att hålla två saker i skallen samtidigt. En översättning av den ryska lagen till engelska finns hos Daily Kos.

2 Detta är anledningen till att jag genomgående skriver det som citation utom då det faktisk gäller enbart homosexualitet.

3 Russian Journalists Face Prosecution for Gay Propaganda, HumanRightsFirst.com

4 Russia: First person to be convicted under anti-gay ‘propaganda’ law arrested by his own parents, Pinknews.co.uk

5 Trans woman, 22, kills herself after being sacked by Putin’s laws, Gaystar News, 2013-10-21

6 Brottsbalken 16 kap 8 § och 29 kap 2 §

7 Ta hotet mot vår existens på allvar, Maria Ramnehill, SVT Opinion, 2013-12-13

Comments are disabled for this post