Arkiv för nyckelord: klasskillnad

Är du nätvarande eller en nätvara?

Den scen vi agerar på är fantastisk. Aldrig förr har så många haft så stora möjligheter att utbyta information och skapa – tillsammans eller för  sig själva. Samtidigt är det en scen som blir allt mer regisserad, där både skådespelare och publik får strängare förhållningsorder för sitt agerande1. Magnihasa skriver2: Det sägs ju oftare än […]