Arkiv för nyckelord: ohederlighet

Nu har vi ingen anledning att vara upprörda längre (väl?)

Så, Carema gick ut med att de nu ska betala skatt i Sverige istället för att dra allt till Jersey. Ungefär två månader tog det för styrelsen att komma fram till det beslutet. En frivillig åtgärd som de kommit fram till efter att ha insett  att utförsel av allmänna medel ur landet ”inte är lämpligt […]